Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie

mateo

Dobry Boże,

Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II powierzamy Ci nas i naszą ojczyznę.

Pomóż nam kochać to, co ojczyste: nasze korzenie, historię, tradycję, język i polskie krajobrazy, a przede wszystkim kochać naszych rodaków – niezależnie od tego, czy podzielamy ich poglądy, czy nie.

Ucz nas mądrego wykorzystywania wolności, ucz nas solidarności i odpowiedzialności za nasze wspólne dziedzictwo.

Spraw, żebyśmy wszyscy byli ludźmi sumienia, czyli słuchali Twojego głosu – nawet kiedy jest bardzo wymagający; żebyśmy nazywali po imieniu dobro i zło, a nie zamazywali granicy między nimi; żebyśmy dobro w sobie i wokół siebie rozwijali, a wobec zła nie pozostawali obojętni, ale je przezwyciężali.

Pomóż nam odważnie podejmować odpowiedzialność za sprawy publiczne: troszczyć się o dobro wspólne i nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w duchu ewangelicznej solidarności: „Jeden drugiego brzemiona noście”.

Strzeż nas i oświecaj, żebyśmy nie dali się zwieść wizji szybkiego zysku kosztem innych i żebyśmy opierali się wszelkim pokusom wyzysku.

Daj nam Twoją łaskę, żeby każdy z nas – na miarę swojego powołania – angażował się w budowanie królestwa Bożego w rodzinie, w społeczności i w całej ojczyźnie.

Odnawiaj nasze umysły i serca, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne.

Prosimy, ześlij swojego Ducha, żeby wciąż odnawiał oblicze tej ziemi.

Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami!

Amen.

W niedzielę 6 listopada podczas Mszy świętej o godz. 12.00 modliliśmy się o wszelkie potrzebne łaski dla ks. Proboszcza Karola Stach z okazji imienin. Jego patronem jest św. Karol Boromeusz.

22 października we wspomnienie św. Jana Pawła II wzięliśmy udział w pielgrzymce do Dukli, Miejsca Piastowego, Starej Wsi, Strachociny. Głównym patronem naszego wyjazdu był św. Andrzej Bobola. Za jego wstawiennictwem modliliśmy się o pokój w Naszej Ojczyźnie.

W niedzielę 25 września zakończyliśmy ośmiodniowe Misje Parafialne. W ostatnim dniu naszych ćwiczeń ojciec misjonarz pochylał się nad tajemnicą i znaczeniem krzyża w życiu chrześcijanina. W czasach, w których walczy się z Bogiem i z wiarą zachęcał nas do odważnej obrony
tego „narzędzia naszego zbawienia”. Wymownym momentem podsumowania tych niezwykłych rekolekcji było wyznanie wiary oraz wyrzeczenie się zła, które składaliśmy podczas Eucharystii.

Na koniec każdej Mszy Święte odbyło się poświęcenie pamiątkowych krzyży, a parafianie wyrazili swoją wdzięczność ks. Rafałowi.

Świadkiem tego czasu jest nowy krzyż misyjny, który został utytułowany przed wejściem do naszej świątyni a który uroczyście został poświęcony po Mszy Świętej o godz. 12:00. Wtedy też odnowiliśmy przyrzeczenia złożone Krzyżowi Świętemu.

Niech Słowo, które usłyszeliśmy w tym Świętym czasie ożywia nasze życie, wiarę oraz wyda obfite owoce.

Czwartek pochylamy się nad Tajemnicą Mszy Świętej ponieważ wtedy, podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus spożył Paschę ze swymi uczniami i nakazał im czynić to na Jego Pamiątkę, ustanawiając tym samym Kapłaństwo i Eucharystię.

Trwając w świętym czasie Misji parafialnych, w tym dniu modliliśmy się o nowe i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, zawłaszcza z naszej parafii a także, że tych, którzy już weszli na drogi tego szczególnego powołania. Wymowną chwilą była sprawowana wieczorna uroczysta Msza Święta z udziałem kapłanów, kleryków i sióstr zakonnych pochodzących z naszej parafii. Naszej modlitwie przewodniczył ks. dr Adam Perz – kanclerz Kurii Kieleckiej.

W swojej homilii ojciec misjonarz zwracał uwagę na potrzebę obecności kapłana i siostry zakonnej w życiu parafii. Apelował do młodzieży, aby nie bali się odpowiadać na to szczególne Boże zaproszenie, ponieważ te drogi, choć radykalne są źródłem wielkiego szczęścia. Na zakończenie Eucharystii członkowie Grona Przyjaciół Seminarium naszej parafii wyrazili wdzięczność i życzliwość pod adresem przybyłych gości a zgromadzeni na Mszy Świętej kapłani odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie.
Pragniemy podziękować wszystkim przybyłym Księżom i siostrom zakonnym, Liturgicznej Służbie Ołtarza, zespołowi Soli Deo oraz wszystkim modlącym się z nami parafianom.

Foto: Magdalena Łosiewicz

Środa w naszym misyjnym tygodniu została poświęcona zmarłym. Ojciec misjonarz dowodził podczas nauki zasadność modlitwy za tych, którzy już odeszli z tej ziemi. Przypomniał nam prawdę o trzech Kościołach: pielgrzymującym, oczyszczającym się oraz Triumfującym, podkreślając przy tym wzajemne wspomaganie się. Dopełnieniem tego dnia była wieczorna procesja na cmentarz, na którym modliliśmy się za wszystkich tam spoczywających.

Serdecznie dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej za zabezpieczenie trasy procesji, Młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, ministrantom, chórowi parafialnemu oraz wszystkim, parafianom tak licznie przybyłym na tę uroczystość.

Trzeci dzień naszych Świętych Misji Parafialnych był poświęcony pojednaniu. Tego dnia Ojciec Misjonarz podczas głoszonego Słowa Bożego zwracał uwagę na uzdrawiającą moc pojednania. Zachęcał do przebaczenia krzywd i zranień za słowami naszego Pana: i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Dopełnieniem tego dnia było nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawianej na ulicach Łopuszna po wieczornej Mszy Świętej.

Bardzo serdecznie dziękujemy licznie zgromadzonym parafianom w sposób szczególny: parafianom z poszczególnych miejscowości, które podejmowały krzyż podczas stacji; druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie; zespołowi Soli Deo oraz niezawodnej Liturgicznej Służbie Ołtarza.

W poniedziałek 19 września o godz. 18:00 zgromadziliśmy się na Mszy Świętej pod przewodnictwem pasterza diecezji Kieleckiej ks. Biskup Jana Piotrowskiego. Była to wyjątkowa chwila w życiu naszej parafii, ponieważ wtedy ksiądz biskup odrynariusz poświęcił obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, odnowioną zakrystię oraz dokonał konsekracji nowego Tabernakulum. W swojej homilii ks. biskup zwrócił uwagę na ogromne znaczenie Misji Świętych, które są wspaniałą okazją do nawrócenia oraz zachęcał nas, abyśmy naszym życiowym zawołaniem uczynili motto błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki: „zło dobrem zwyciężaj”. Wymowną chwilą była procesja z darami do ołtarza, w której wzięli udział małżonkowie z naszej parafii.

Na zakończenie Eucharystii ks. biskup udzielił nam uroczystego błogosławieństwa na czas Misji Świętych, życząc, aby był to prawdziwie święty czas.

Z całego serca pragniemy podziękować wszystkim małżonkom, którzy zaangażowali się w procesję z drami; zespołowi Soli Deo; chórowi parafialnemu; ministrantom oraz wszystkim parafianom, którzy przybyli na tę uroczystość.

W niedzielę 18 września rozpoczęliśmy czas Misji Świętych w naszej parafii, podczas których Słowo Boże głosi nam ks. Rafał Gudwański. Ojciec misjonarz już pierwszego dnia zaznaczył, że Parafia zaczyna się od rodziny – podstawowej komórki społecznej. Dlatego pięknie w ten pierwszy dzień naszych duchowych ćwiczeń wpisał się jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego.

Złoci jubilaci z całej gminy zgromadzili się na uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w ich intencji w naszym kościele o godz. 12:00. Po homilii odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie a Ojciec misjonarz wręczył każdej parze pamiątkowy krzyż oraz błogosławieństwo od ks. bpa Kieleckiego – Jana Piotrowskiego.

Ten dzień był poświęcony sakramentowi małżeństwa dlatego też każda para, obecna na Mszy Świętej mogła przypomnieć sobie dzień swojego ślubu oraz uroczyście odnowić przysięgę złożoną partnerowi wobec Boga.

Wszystkim dostojnym Jubliatom serdecznie gratulujemy oraz życzymy obfitości Bożych darów na dalsze lata wspólnego życia. Szczęść Boże!

Liturgia dnia


Warto zobaczyć


Odwiedziny
143991
Visit Today : 36
Visit Yesterday : 212
This Month : 1919
This Year : 68407
Total Visit : 143991