Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie

Chrystus, który nabył nas dla siebie na własność Krwią swoją i ustanowił Lud Nowego Przymierza – Kościół, troszczy sie o niego posyłając mu w każdym pokoleniu pasterzy, przewodników w drodze do życia wiecznego.

I czwartek miesiąca, jest szczególnym przypomnieniem Ostatniej Wieczerzy, podczas której Pan Jezus ustanowił Sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa. W naszej parafii modlimy sie wtedy o nowe powołania do kapłanstwa i zakonu.

MODLITWA JANA PAWŁA II O ROZEZNANIE POWOŁANIA.

O Jezu, Boski pasterzu, który powołałeś apostołów, aby ich uczynić rybakami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi sługami.

Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego dobra ustawicznie składasz na ołtarzach swoja Ofiarę. Ty, o Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości.

Spraw, by – odpowiadając na Twoje wołanie – przedłużali, tu na ziemi, Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne – Kościół i byli solą ziemi i światłością świata. Amen.

Parafia Łopuszno ma dwóch seminarzystów w naszym Kieleckim Seminarium, gdzie przygotowują się do kapłaństwa. To Dariusz Nyga ze Snochowic na roku drugim oraz Konrad Kaleta z Łopuszna na roku pierwszym.

Pomódl się za nich by wytrwali w powołaniu. A moze Bóg woła także Ciebie?