Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Łopusznie

Intencje Mszy Świętych

Intencje  Mszy  Świętych

16 czerwca  –  23 czerwca  2024 r.

 

XI  NIEDZIELA  ZWYKŁA – 16 czerwca

8.00 ++ Jana, Romana Latkowskich w 25 r. śm. – od rodziny.

10.00 ++ Wacławę Lesiak w 6 r. śm., Władysława Lesiak w 27 r. śm. – od zięcia z rodziną.

12.00  Za parafian. BIERZMOWANIE.

16.00 + Józefa Stępnia w 21 r. śm. – od córki.

16.00  Dziękczynna za dar przyjęcia przez dzieci naszej Parafii Eucharystii z prośbą o Boże bł. dla osób, które przyczyniły się do dobrego przygotowania i przeżycia tej Uroczystości. Przede wszystkim: Siostrze Iwonie, Siostrze Zofii, Pani Katechetce Joannie, Panu Organiście Czesławowi i Księżom pracującym w  naszej Parafii. – od rodziców dzieci, które przyjęły I Komunię Świętą.

 

PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Alberta  Chmielowskiego, zakonnika – 17 czerwca

7.00 + Teresę Supernat. – od Burmistrza Miasta i Gminy w Łopusznie Ireny Marcisz.

7.00 + Feliksa Domagałę. – od sąsiada Dudzica.

18.00 + O zdrowie i Boże bł. dla Nikoli Chudalla z okazji 18 rocznicy Urodzin. – od rodziców i siostry.

 

WTOREK – 18 czerwca

7.00 + Jarosława Palacza w 15 r. śm. – od rodziców.

7.00 ++ Helenę w 4 miesiąc od śmierci i Henryka Pietę. – od rodziny Drogoszów.

18.00  O zdrowie i Boże bł., opiekę Matki Bożej dla Nikoli Chudalla w 18 rocznicę Urodzin – od babci.

 

ŚRODA – 19 czerwca

7.00 ++ Edwarda Barczyńskiego w 2 r. śm. i Danielę Barczyńską.

7.00 + Janusza Kowalczyka. – od uczestników pogrzebu.

18.00  W Intencjach polecanych w Nowennie do MB NP.

 

CZWARTEK – 20 czerwca

7.00 + Stanisława Skrobisz. – od córki Elżbiety.

7.00 + Janinę Mędrecką. – od Józefa Cieślickiego.

18.00 + Wiesława Stelmaszczyka z okazji Dnia Ojca – od dzieci.

18.00 + Janinę Szymkiewicz – od Elżbiety Nyga i Joanny Nyga – Miśta z rodziną.

 

PIĄTEK – Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika – 21 czerwca

7.00 ++ Władysława, Władysławę Cieślickich z okazji Imienin. – od dzieci.

7.00 ++ Józefa Tretera w 14 r. śm. i Mariannę Treter. Stanisława, Józefa, Janinę, Zygmunta, Mariana, Józefa Ogonowskich.

8.00  W Intencji dziękczynnej za otrzymane łaski i wszelkie Boże bł. w Roku Szkolnym 2023/2024. – od Dyrekcji, Nauczycieli, Pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie.

8.00  W Intencji dziękczynnej za wszelkie otrzymane dobro w Roku Szkolnym 2023/2024. z prośbą o dalsze Boże bł. dla Dyrekcji, Nauczycieli, Pracowników i uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie oraz w Intencji + Aleksandra Terleckiego.

18.00  O Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski dla Ani z racji 21 rocznicy Urodzin.

18.00 ++ Janinę i Józefa Ciszków.  

 

SOBOTA  – 22 czerwca

7.00 + Aleksandrę Toda. – od wnuczka Szymona z narzeczoną.

7.00 + Jacka Skowrona z okazji Dnia Ojca. – od dzieci.

16.00  Ślub: Kamil MUSIAŁ – Izabela MUSIAŁ z d. ZIMNA.

18.00 + Michała Cegiełę w 30 r. śm.

 

XII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 23 czerwca

8.00 + Stanisława Szymkiewicza w 12 r. śm.

10.00 ++ Tadeusza Kaczmarczyka w 14 r. śm. Leokadię i Bogumiłę Kaczmarczyk. Czesława Kubisa. – od rodziny.

12.00  Za parafian.      Chrzest: Jakub Józef CISZEK.

16.00 + Mariana Świercza w 11 r. śm. – od córki Zofii z rodziną.

 

Nowenna do MB NP, środa, 19 czerwca 2024 r.

 1. O zdrowie, Boże bł. i potrzebne łaski dla Karola z okazji 17 rocznicę Urodzin. – od siostry i mamy.
 2. O Boże bł. dla Ojczyzny i nawrócenie Polaków.
 3. O Boże bł., zdrowie, opiekę MB NP dla wnuczki Oliwii. – od babci i dziadka.
 4. O zdrowie i Boże bł. dla Danuty Zimnej z okazji Imienin z prośbą o opiekę MB NP.
 5. O zdrowie i Boże bł. dla Teresy Mróz oraz opiekę MB NP.
 6. O zdrowie, Boże bł. opiekę MB NP, wszelkie potrzebne wżyciu łaski dla Renaty Resiak, Wiktorii Perz oraz Piotra Piotrowskiego. – od Zespołu Muzycznego „SOLI DEO”.
 7. W Intencji dziękczynnej z prośbą o dalsze Boże bł. i opiekę MB NP i łaskę życia z Bogiem dla Jana Drążkiewicza z okazji Imienin. – od żony z dziećmi.
 8. O Boże bł. i opiekę MB NP dla Kościoła, Ojca Świętego, Ojczyzny, Radia „Maryja”, Telewizji „TRWAM”, Ojca Tadeusza, współpracowników i ofiarodawców tych dzieł z prośba o poszanowanie Krzyża Świętego i ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
 9. +Teresę Supernat. – od mieszkańców Łopuszna przy ul. Źródlanej.
 10. + Janinę Mędrecką. – od rodziny Szymczyk i Serafin.
 11. + Krystynę Łuszczyńską. Od rodziny Kluków.
 12. + Zdzisławę Jarząbek. – od rodziny Kukułów i Kalinowskich z Krasocina.
 13. + Danutę Wosińską. – od siostry Marii z rodziną.
 14. + Krystynę Łuszczyńską. – od Tadeusza i Mirosławy Będkowskich z rodziną.
 15. + Dominika Olszaka. – od Pracowników Delikatesów „Centrum” w Łopusznie.
 16. + Andrzeja Mazura. – od brata Henryka z rodziną.
 17. + W ładysławę Ciułek. – od wnuków Artura i Marcina z rodzinami.
 18. + Leokadię Łukasik. – od Zofii i Stanisława Bieleń z Przedborza.
 19. Zdzisława Oleksiewicza. – od rodzeństwa: Ani, Reni, Andrzeja z rodzinami.
 20. + Romana Wódkowskiego. – od chrześniaka Marcina z rodziną.
 21. + Janinę Szymkiewicz z okazji Imienin. – od dzieci.
 22. + Władysława Kowalczyka. – od Zespołu Muzycznego „ SOLI DEO”.
 23. + Henrykę Kubas. – od córki Sylwii z mężem i dziećmi.
 24. + Danutę Chwedziak. – od Iwony i Beaty.
 25. + Lucynę Gołuch z racji Imienin. – od syna Andrzeja.
 26. + Antoniego Skrobisza z okazji Dnia Ojca. – od córki Małgorzaty z rodziną.
 27. + Antoniego Palacza z okazji Dnia Ojca. – od syna Jacka z rodziną.
 28. + Lucynę Gołuch. – od Sabiny Drążkiewicz.