Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie

                            Modlitwa Przyjaciela WSD w Kielcach.

                     Panie Jezu, ofiaruję Ci moje prace i wypoczynek

                               radości i troski, cierpienia i krzyże,

                           za przygotowujących się do kapłaństwa

                 w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach.

          Spraw, by wzrastali w mądrości i łasce, w miłości Boga i bliźniego,

                                  by sami stawali się świętymi

                        i innych prowadzili do świętości. Amen.

W roku 1985 ówczesny ks. biskup ordynariusz Stanisław Szymecki powołał do istnienia Grono Przyjaciół Seminarium, którego animatorami diecezjalnymi byli: najpierw ks. Tomasz Rusiecki, a potem ks. Andrzej Żądło. Była to nieformalna wspólnota ludzi modlących się o powołania i wspierających finansowo Seminarium. Jej celem było tworzenie klimatu powołaniowego przez modlitwę, apostolstwo słowa oraz pomoc dla Seminarium. W 1991 roku Grono istniało w 126 parafiach i liczyło 3497 osób.

Pod koniec roku 1995 – na wniosek ówczesnego rektora Seminarium ks. Mariana Florczyka – ks. Adam Perz podjął starania o zarejestrowanie wspólnoty jako Stowarzyszenia. Chciano w ten sposób nadać zorganizowane formy parafialnym Gronom Przyjaciół Seminarium, a przez to zintensyfikować ich działania. W dniu 5 grudnia 1996 roku Sąd Wojewódzki w Kielcach zarejestrował Stowarzyszenie “Grono Przyjaciół WSD w Kielcach” i w ten sposób Grono Przyjaciół Seminarium uzyskało osobowość prawną. Wśród celów statutowych jest m.in. szerzenie idei Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, niesienie mu pomocy finansowej i kształtowanie postaw religijno – moralnych zgodnie z nauką Kościoła katolickiego. W marcu 1997 roku dokonano wyboru władz statutowych Stowarzyszenia. W wyniku podjętych działań (głównie podczas dni seminaryjnych, które miały miejsce wiosną 1997 roku) powstało 16 Gron Parafialnych, a Stowarzyszenie liczyło 585 osób. Należy tu dodać, że aby powstało grono parafialne wymagane jest minimum 10 osób. Zasadniczo s? 2 formy członkostwa: Przyjaciel lub Sympatyk. Zarówno Przyjaciel jak i Sympatyk zobowiązują się do modlitwy za Seminarium, a oprócz tego Przyjaciel opłaca składkę członkowską w wysokości jednej złotówki na miesiąc. O przywilejach członków Stowarzyszenia jest mowa na łamach biuletynu List do Przyjaciół, który 2 razy do roku dociera do każdego członka Stowarzyszenia.

Głównym celem Przyjaciół i Sympatyków Seminarium jest modlitwa. Odpowiadają oni na wezwanie Jezusa: “Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9, 38) poprzez:

– modlitwę prywatną lub w rodzinach (codziennie odmawiaj? przynajmniej “Pod Twoją obronę…”);

– modlitwę w parafiach – szczególnie w I czwartek miesiąca;

– modlitwę w okresie Bożego Narodzenia, gdy odbywa się w Seminarium spotkanie opłatkowe, m.in. ze śpiewaniem kolęd i Eucharystią pod przewodnictwem biskupa.

– w każdy I czwartek miesiąca sprawowana jest Msza święta o powołania i za Przyjaciół seminarium w seminaryjnym kościele p. w. Świętej Trójcy

        Wspólnota ludzi modlących się za Seminarium, za powołanych i o powołania, tworząca dobry klimat wokół duchownych, a także wspierająca materialnie WSD odgrywa bardzo ważną rolę w dziedzinie powołaniowej, tym bardziej, że obejmuje ona coraz szersze kręgi diecezjan. W dniu 31 grudnia 2006 r. Stowarzyszenie liczyło 5871 członków, w tym 3906 przyjaciół i 1965 sympatyków. Grona parafialne powstały w 164 parafiach. W trosce o rozwój Stowarzyszenia ks. biskup ordynariusz Kazimierz Ryczan zarządził: “W każdej parafii należy powołać do życia Parafialne Grono Przyjaciół WSD w Kielcach”.

                                                                                                            Ks. dr Adam Perz

Liturgia dnia


Warto zobaczyć


Odwiedziny
291169
Visit Today : 367
Visit Yesterday : 300
This Month : 5257
This Year : 35507
Total Visit : 291169