Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Łopusznie

Spotkanie Młodych u Służebniczek

W ostatni weekend 7-9 czerwca odbyło się w Starej Wsi Spotkanie Młodych u Służebniczek( w skrócie SMS). Spotkanie zgromadziło 152 młodych z całej Polski, a także z Ukrainy. Hasłem tegorocznych Dni było: Zapragnij chleba.

Chleb – pokarm dla ciała, który Pan Jezus przemienił w najpiękniejszy pokarm duszy- Eucharystię. Każdy dzień, był wielkim dziękczynieniem za ten dar. Eucharystia, adoracja, głoszone Słowo Boże, radość wspólnoty, dzielenie się doświadczeniem spotkania

Zmartwychwstałego Pana, udział w warsztatach, wypełniły czas weekendowych dni.

Nakarmieni Bożą Mocą, uczestnicy spotkania powrócili do swoich środowisk, aby tam dzielić się tym co otrzymali.

Na spotkaniu, nie zabrakło przedstawicieli naszej Parafii.

Bardzo dziękujemy Panu Burmistrzowi Andrzejowi Cieślickiemu, Księdzu Proboszczowi Karolowi Stachowi i wszystkim, dzięki którym mogliśmy uczestniczyć w tym pięknym wydarzeniu.