Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Łopusznie

DROGA KRZYŻOWA SOLI DEO

„Droga Krzyżowa to obraz męki Chrystusa, krwawej drogi przecinanej stacjami… każda stacja to jakiś punkt. Punkt, w którym się zatrzymam, punkt od którego zacznę. […] Boże moja miłość choć słaba, krucha… przyjmij ją. Ucz mnie kochać i przebaczać Twoim wzorem.”
Bo… TWOJA JEST CHWAŁA, TWOJE KRÓLESTWO, TWOJA JEST MOC!!! NA WIEKI!!!