Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Łopusznie

KSM – ODDZIAŁ W ŁOPUSZNIE

imagesDawno, dawno temu, a może nie tak bardzo dawno… gdyż zaledwie w 2008 r. nowo przybyły do naszej parafii wikariusz, ks. Tomasz Cieniuch wpadł na nieco ,, szalony’’ pomysł. Postanowił utworzyć w naszej wspólnocie Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

W pewien chłodny, jesienny wieczór zebrał na plebani grupę młodych ludzi z naszej parafii. Wtedy nie wiedzieli oni jeszcze, jak ważny etap w życiu wspólnoty właśnie rozpoczynają. Tego bowiem dnia, to jest 8 października 2008 roku zaczęła się działalność KSM- u w naszej parafii. Pierwotnie ustalono, iż spotkania będą odbywały się w każdą sobotę o 1400 i tak jest po dziś dzień.

Początki nie były łatwe, każdy dokładnie musiał zapoznać się z celem działania organizacji, statutem i masą różnych przepisów. Aby prężnie działać należało również ,,zacieśnić więzy’’. W tym celu organizowaliśmy wycieczki w miejsca ( np. góry), gdzie poznawaliśmy się nawzajem oraz w sposób twórczy i kreatywny wykorzystywaliśmy wolny czas. Dzięki temu, iż serca pierwszych członków stowarzyszenia były pełne zapału, oraz chęci do pracy grupa szybko się zintegrowała i w niedługim czasie ich działalność wyszła daleko poza mury plebanii.

Ku ogromnej aprobacie parafian powstał zespół muzyczny Soli Deo. Zostały organizowane pierwsze akcje, m.in. Dzień Świętości Życia ( 8 marca), czerwcowy Piknik Rodzinny, oraz Dni Skupienia w każdą pierwszą sobotę miesiąca. W późniejszym czasie działania zostały poszerzone o Triduum ku czci Św. Stanisława Kostki, Noc Świętych, warsztaty z dzieciakami w ferie i wakacje. Od kilku lat dużym powodzeniem cieszą się cotygodniowe piątkowe adoracje Najświętszego Sakramentu.

29 listopada 2010 roku po raz pierwszy w historii Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Łopusznie zostały złożone przyrzeczenia. Sześć osób z pośród naszego grona po odbyciu wcześniejszych rekolekcji w Gidlach składało przed Księdzem Proboszczem Ireneuszem Jakusikiem przysięgę wierność Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Pierwszymi pełnoprawnymi członkami byli: Anna Bernat, Agnieszka Del, Magdalena Del, Magdalena Łosiewicz, Patryk Nowacki oraz Jakub Stępień. Rok później w ich ślady poszły kolejne trzy osoby: Katarzyna Kowalska, Magdalena Żmijewska i Karol Doroszko. Ku naszej wielkiej radości to zacne grono powiększyło się również w zeszłym roku o czterech nowych pełnoprawnych członków. Krystian Bugno, Dominik Krzysztofik, Karol Nowacki i Kamil Świerczyna 30 listopada 2013r. złożyli przyrzeczenia przed Biskupem Kazimierzem Gurdą. Corocznie w Święto Chrystusa Króla, czyli w ostatni dzień roku liturgicznego a święto patronalne KSM-u przyrzeczenia są odnawiane.

Priorytetowym zadaniem członka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest, według zawołania: ,,służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie’’. Pragniemy wypełnić te zadania jak najbardziej dokładnie. Nic w tym dziwnego, zostaliśmy przecież powołani przez papieża Piusa X, i chociaż pod nazwą ,,Akcji Katolickiej’’, to czujemy ogromną dumę z tego, w jakich okolicznościach powstaliśmy. Naszemu Niebieskiemu Ojcu staramy się oddać cześć poprzez modlitwę przed każdym spotkaniem, comiesięczne dni skupienia, osobistą Adorację Najświętszego Sakramentu, jak najczęstsze uczestniczenie we Mszy Świętej, oraz rozważanie kart Pisma Świętego. Służbę Kościołowi wyrażamy poprzez czynny udział w różnych uroczystościach, oraz pomoc księżom przy ich organizacji. Oddanie ojczyźnie staramy się okazywać poprzez kulturalne zachowanie, pilną naukę, oraz rozwijanie swych pasji i zainteresowań. Nie jesteśmy idealni, ale cały czas nad sobą pracujemy.

Przy organizowaniu naszych akcji możemy zawsze liczyć na grono osób z parafii, które wspierają nasze inicjatywy. Mamy nadzieję, ich wkład zostaje przez nas dobrze wykorzystany. Zawsze również otrzymujemy pomoc ,,z góry’’, skąd czuwają nad nami święci patronowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży- bł. Karolina Kózkówna, św. Stanisław Kostka oraz bł. Jan Paweł II. Dni, kiedy są wspominani w liturgii są zarazem naszymi świętami patronalnymi.

Po sześciu latach działania jest w nas ciągle ten sam zapał, który towarzyszył pierwszym członkom KSM-u. Wiele się zmieniło, nasze szeregi poszerzyły się, ciągle staramy się wymyślać nowe, ciekawe akcje. W 2012 roku po odejściu z parafii Ks. Tomasza Cieniucha zyskaliśmy nowego asystenta, ks. Dariusza Węgrzyna, który wspiera nas swym zaangażowaniem, kreatywnymi pomysłami, oraz modlitwą. Jesteśmy otwarci na tych, którzy mają w sobie pragnienie dołączenia do naszego grona, oraz chęci zrobienia czegoś dla innych. Cały czas się rozwijamy, pracujemy abyśmy, kiedy ktoś znów zapyta nas ,,… służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, gotów !?’’, mogli z całą odpowiedzialnością odpowiedzieć: ,,Gotów!!’’.

 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Łopusznie