Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Łopusznie

Odpust Parafialny

Dzień 26 lipca to liturgiczne wspomnienie św. Anny – matki Maryi i babci Pana Jezusa. W ten dzień w naszej wspólnocie odbywał się Odpust Parafialny. Przez cały dzień gościliśmy ks. kan. Karola Zegana – Dyrektora wydziału katechetycznego Diecezji Kieleckiej, który głosił nam Słowo Boże a także przewodniczył uroczystej Sumie Odpustowej.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim parafianom za piękne przygotowanie się i przeżycie Odpustu. W sposób szczególny pragniemy podziękować Orkiestrze OSP Łopuszno, Chórowi Parafialnemu, Służbie Liturgicznej, dzieciom sypiącym kwiatki podczas procesji, a także Paniom i Panom niosącym sztandary i feretrony.

Foto: Michał Łata