Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie

100_1962

ANNO  DOMINI 2013 W NASZEJ PARAFII

 

 

 

Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją. (KKK 1131)

 

„Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów”

(KKK 1213) 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO W NASZEJ PARAFII W MINIONYM ROKU PRZYJEŁY
63 OSOBY

 

„Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha 
Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary
słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (KKK 1285)

J.E. KS.BP. KAZIMIERZ RYCZAN UDZIELIŁ SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W NASZEJ PARAFII 76 OSOBOM

 

„Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i
Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy –
Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości,
ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa” (KKK1323) 

PIERWSZY RAZ DO KOMUNII ŚWIĘTEJ  W NASZEJ PARAFII W PRZYSTĄPIŁO 60 OSÓB (DZIECI KLAS III SZ.P.)

W NASZEJ PARAFII W MINIONYM ROKU UDZILIŚMY 102.000 KOMUNII ŚWIĘTEJ

 

„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu
Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa,
przysparzali dobra Ludowi Bożemu”. (KKK 1499)

 W MINIONYM ROKU ODWIEDZILIŚMY CHORYCH Z POSŁUGĄ SAKRAMENTALNĄ UDZIELAJĄC SAKRAMENTU NAMASZCZENIA CHORYCH 90 OSOBOM.

 

"Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest

spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie:

diakonat, prezbiterat i episkopat." (KKK 1536)

DIAKON DARIUSZ NYGA, NASZ RODAK  W BAZYLICE KATEDRALNEJ W KIELCACH PRZYJĄŁ ŚWIĘCENIA DIAKONATU (PRZEZ POSŁUGĘ J.E. KS.BP KAZIMIERZA RYCZANA)

 

 

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej

natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez

Chrystusa Pana do godności sakramentu" (KKK 1601)

W MINIONYM ROKU W NASZEJ PARAFII POBOGOSŁAWILIŚMY 23 SAKRAMENTALNE  ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE

 

Chrześcijański sens śmierci ukazuje się w świetle Misterium Paschalnego Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa,
w którym złożyliśmy naszą jedyną nadzieję. Chrześcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie, „opuszcza to ciało i staje
w obliczu Pana”. (KKK 1681) 

 

Z NASZEJ WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PAN BÓG POWOŁAŁ DO WIECZNOŚCI 53 OSOBY. NIECH ODPOCZYWAJĄ W POKOJU WIECZNYM

 

 

Liturgia dnia


Warto zobaczyć


Odwiedziny
291159
Visit Today : 357
Visit Yesterday : 300
This Month : 5247
This Year : 35497
Total Visit : 291159