Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Łopusznie

Msza św. w intencji Ojczyzny i OSP w Łopuszno

03 maja podczas Mszy św. modliliśmy się w intencji naszej Ojczyzny oraz w intencji OSP Łopuszno w przededniu wspomnienia św. Floriana – patrona strażaków.

03 maja przypada liturgiczna Uroczystość NMP Królowej Polski. Tego dnia czcimy Maryję jako Matkę naszego Narodu. Jest to wspomnienie historycznych wydarzeń, kiedy to w 1656 roku Król Jan Kazimierz w Katedrze lwowskiej złożył przed Obrazem MB Łaskawej śluby, zawierzając siebie i swój naród opiece Bogarodzicy. W 300-setną rocznicę tego zawierzenia Episkopat Polskie wraz z ok. milionem wiernych na Jasnej Górze ponownie dokonał tego zawierzenia.

W tym dniu wspomniany także ważne wydarzenie w dziejach naszego państwa – podpisanie Konstytucji 3 maja 1791 roku. W Uroczystej Sumie podkreślaliśmy ważność tych historycznych wydarzeń dla nas – żyjących obecnie. Dziękowaliśmy także Bogu za Strażaków z ziemi łopuszańskiej, którzy swoja odwagą, uczynnością i dobrem, służą nam każdego dania.

W Uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych i powiatowych, Poczet Sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej, Orkiestra oraz chór.