Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Łopusznie

Spotkanie Grona Przyjaciół Seminarium

14 lutego  członkowie Grona Przyjaciół Seminarium naszej parafii spotkali się na wspólną modlitwę o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego oraz o świętość dla kapłanów. W naszej wspólnocie gościli również klerycy pochodzący z parafii: diakon Grzegorz Petrus, alumn czwartego roku Mateusz Smolarczyk oraz kleryk pierwszego roku Artur Dzwonek.

 

Modlitwa św. Piusa X o godnych kapłanów

O Boże, Pasterzu i Nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania
i rozszerzenia swojego Kościoła ustanowił kapłaństwo i rzekł do swoich
Apostołów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście
Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9, 37-38) –
oto przystępujemy do Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię
usilnie: racz zesłać robotników na żniwo swoje, ześlij godnych kapłanów
do świętego swojego Kościoła.

Daj, Panie, aby wszyscy, których od wieków do swej świętej służby
wezwałeś, głosu Twego chętnie słuchali i z całego serca za nim
postępowali. Strzeż ich od niebezpieczeństw świata, udziel im ducha
rady i napełnij ich duchem swej świętej bojaźni, aby łaską kapłaństwa
obdarzeni, słowem i przykładem nauczali nas postępować drogą
przykazań Twoich i doprowadzili do błogosławionego połączenia z Tobą.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.