Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Łopusznie

Wielkopostne Nabożeństwa

Z czasem Wielkiego Postu, który rozpoczyna się w środę popielcową, związane są Nabożeństwa: Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej.

Wzorem lat ubiegłych, zapraszamy na DROGĘ KRZYŻOWĄw piątki o godz. 17.00 i GORZKIE ŻALE – w niedzielę o godz. 15.30.

Z udziałem w tych nabożeństwach związana jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego, czyli darowanie kary doczesnej za grzechy odpuszczone. Odpust możemy uzyskać pod zwykłymi warunkami: brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjecie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego.