Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie

Aktualności

4 października 2020 r. miało miejsce ważne wydarzenie dla mieszkańców Eustachowa. Został wówczas poświęcony nowy Krzyż przy drodze wiodącej wzdłuż wioski. Z biegiem lat dotychczasowy Krzyż ulegał powolnemu zniszczeniu. Z inicjatywy mieszkańców, został wykonany nowy symbol  naszej wiary. Msza św. polowa, podczas której ks. Dominik poświęcił nowy Krzyż, została odprawiona w intencji mieszkańców Eustachowa. Oprawę liturgiczną oraz muzyczną podczas Eucharystii zapewnili sami mieszkańcy, na czele z Panią Sołtys Justyną Walas.

Wyrażamy ogromną wdzięczność mieszkańcom Eustachowa za wielką troskę o symbol wiary chrześcijańskiej jakim jest Krzyż. Niech Dobry Bóg wynagrodzi Wam trud włożony w wykonanie Krzyża i przygotowanie tej pięknej uroczystości.

Jednym z zadań Proboszcza jest troska o powierzonych mu wiernych. Aby lepiej poznać mentalność, potrzeby i problemy swoich parafian, ks. Proboszcz spotkał się z Sołtysami wiosek oraz z lokalnymi władzami,  Dyrektorami szkół i przedstawicielami jednostek organizacyjnych w Gminie, które mieszczą się w Parafii Łopuszno. Dzięki braterskiej rozmowie przy stole, spotkanie przebiegało w atmosferze wzajemnej życzliwości oraz wymianie zdań w wielu kwestiach, które dotyczą funkcjonowania parafii. Z cała pewnością spotkanie to posłużyło wzajemnemu pogłębieniu relacji, jakie duszpasterz winien mieć ze swymi parafianami.

14 września – to liturgiczna Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Dla naszej wspólnoty parafialnej jest to jednocześnie dzień Odpustu.

W tym roku był on przeżywany w nieco specyficzny sposób, bowiem pandemia, która dotyka wielu ludzi na całym świecie spowodowała, że kapłani naszej parafii, znaleźli się w kwarantannie i nie mogli wziąć udziału w tak ważnej dla całej wspólnoty parafialnej uroczystości. Mimo to, łącząc się z parafianami na sposób duchowy byli obecni razem z nimi. Uroczystości odpustowej przewodniczył Ks. Michał Olejarczyk – wykładowca Muzyki Kościelnej w WSD w Kielcach. W homilii ks. Michał podkreślał znaczenie krzyża jako symbolu naszej wiary i chluby. Litania do Krzyża Chrystusowego oraz procesja Eucharystyczna wokół kościoła, dopełniły całości przeżywanej uroczystości.

 

W niedzielę – 13 września, o godz. 12.00, została odprawiona Msza św. dziękczynna za plony ziemi, które rolnicy z terenu Gminy Łopuszno zebrali, by służyły człowiekowi i zwierzętom za pokarm. Mszy św. przewodniczył ks. dr Bartłomiej Pieron – pracownik Sądu Biskupiego w Kielcach. Na Mszy św. obecni byli przedstawiciele władz lokalnych. Niestety ze względu na pandemię i trwającą wówczas kwarantannę, kapłani naszej parafii nie mogli wziąć udziału w tej uroczystości. Sprawowana Eucharystia była wyrazem wdzięczności wobec Pana Boga za tegoroczne zbiory, pogodę i pracę, dzięki której możemy cieszyć się darami jakie daje nam natura.

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę września odbyła się tzw. Msza św. polowa w intencji ofiar wojny, która sprawowana była w pierwszym miejscu kultu religijnego naszej Parafii, zwanym wśród lokalnej społeczności „Kościółkiem”.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Tomasz Gocel – Dyrektor Archiwum Diecezjalnego oraz Wykładowca Historii Kościoła w WSD w Kielcach. Na Mszy św. zgromadzili się przedstawiciele władz lokalnych, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Łopuszno, kierownicy jednostek organizacyjnych w Gminie, chór parafialny, orkiestra oraz licznie przybyli parafianie. Ks. Tomasz w homilii podkreślił znaczenie wydarzeń tamtych czasów oraz rolę tych, którzy walcząc, zginęli w obronie wiary
i Ojczyny.

Sierpień to dla Polaków czas pielgrzymowania do Tronu Matki Bożej na Jasnej Górze. Także i w tym roku, mimo trudności związanych z pandemią koronawirusa, mieliśmy zaszczyt gościć Pielgrzymów z Podlasia, którzy w naszej parafii zatrzymali się na nocleg.

Pielgrzymi dotarli do Łopuszna 7 sierpnia. Po trudzie kolejnego dnia drogi, wieczornej modlitwie i kolacji, przez noc zregenerowali swoje siły, by w kolejnym dniu po porannej Eucharystii – w której wraz z Pielgrzymami uczestniczył Ksiądz Proboszcz – wyruszyć w kolejny dzień wędrówki przed wizerunek Jasnogórskiej Pani.

26 lipca 2020 roku – w liturgiczne wspomnienie Św. Anny, patronki naszej parafii, został otwarty nowy rozdział w dziejach Parafii Łopuszno.

Trzy tygodnie wcześniej, parafianie dziękowali Księdzu kan. Ireneuszowi Jakusikowi za trzynastoletnia posługę duszpasterską w parafii. Następstwem tej uroczystości, była niedziela – 26 lipca, kiedy to nowy Proboszcz Parafii – Ks. kan. Karol Stach został uroczyście wprowadzony na urząd proboszcza.

W imieniu Biskupa Kieleckiego – Jana Piotrowskiego, wprowadzenia dokonali: Nuncjusz Apostolski w Ghanie – JE Ks. Abp Henryk Jagodziński oraz Ks. kan. Henryk Rusak – wicedziekan dekanatu łopuszańskiego.

Liturgiczne wprowadzenie nowego Księdza Proboszcza było połączone z przypadającym w tym dniu Odpustem parafialnym ku czci Św. Anny.

Ks. Arcybiskup obecny był podczas Mszy św. o godz. 10.00, wówczas wygłosił odpustową homilię, a na zakończenie Mszy św. pobłogosławił kobiety spodziewające się dziecka.

Główna Msza św. rozpoczęła się tuż przed godz. 12.00 procesją, która wyruszyła z plebanii. Wśród zaproszonych gości byli obecni: rodzina Księdza Proboszcza, księża z dekanatu łopuszańskiego, księża – przedstawiciele Kurii Diecezjalnej, Sądu Biskupiego, Wyższego Seminarium Duchownego, księża proboszczowie parafii kieleckich, władze Urzędu Gminy w Łopusznie, Dyrektorzy Szkół i Żłobka znajdujących się na terenie parafii, a także dyrektorzy instytucji, które także swe siedziby mają na terenie parafii.

Mszy św. przewodniczył JE Ks. Abp Henryk Jagodziński. U drzwi świątyni, nowy Ksiądz Proboszcz został powitany przez Księdza Arcybiskupa oraz wicedziekana dekanatu. Następnie został odczytany dekret, na mocy którego Ks. Karol został skierowany do posługi duszpasterskiej w Parafii Łopuszno. Z rąk Ks. Arcybiskupa nowy Proboszcz odebrał klucze do drzwi kościoła. Następnie przedstawiciele parafian oraz pozostałe delegacje w ciepłych słowach powitały swego nowego duszpasterza.  Całość uroczystości uświetniła asysta liturgiczna przygotowana przez ministrantów z parafii, Orkiestra OSP w Łopusznie, poczty sztandarowe oraz chór mieszany, składający się z tutejszych parafian.

Ks. kan. Karol Stach – jako już nowy, urzędujący Proboszcz, wyraził swą wdzięczność wobec wszystkich zgromadzonych, zapewniając jednocześnie
o modlitwie za swoich parafian i przybyłych gości.

***

Ksiądz Proboszcz Karol Stach, pochodzi z Olkusza. Święcenia kapłańskie przyjął w 1982 roku. Jest Kanonikiem Honorowym Kapituły Katedralnej w Kielcach. Przez większość swojego kapłaństwa, pracował w Sądzie Biskupim w Kielcach. Przez ostatnie kilkanaście lat pełnił funkcję Wikariusza Sądowego, czyli Oficjała. Dekretem Księdza Biskupa Ordynariusza Jana Piotrowskiego z dnia 22 czerwca, został mianowany Proboszczem Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie i jednocześnie Dziekanem Dekanatu łopuszańskiego.

Liturgia dnia


Warto zobaczyć


Odwiedziny
79648
Visit Today : 88
Visit Yesterday : 165
This Month : 4064
This Year : 4064
Total Visit : 79648