Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Łopusznie

Modliliśmy się o powołania i za powołanych

Czwartek pochylamy się nad Tajemnicą Mszy Świętej ponieważ wtedy, podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus spożył Paschę ze swymi uczniami i nakazał im czynić to na Jego Pamiątkę, ustanawiając tym samym Kapłaństwo i Eucharystię.

Trwając w świętym czasie Misji parafialnych, w tym dniu modliliśmy się o nowe i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, zawłaszcza z naszej parafii a także, że tych, którzy już weszli na drogi tego szczególnego powołania. Wymowną chwilą była sprawowana wieczorna uroczysta Msza Święta z udziałem kapłanów, kleryków i sióstr zakonnych pochodzących z naszej parafii. Naszej modlitwie przewodniczył ks. dr Adam Perz – kanclerz Kurii Kieleckiej.

W swojej homilii ojciec misjonarz zwracał uwagę na potrzebę obecności kapłana i siostry zakonnej w życiu parafii. Apelował do młodzieży, aby nie bali się odpowiadać na to szczególne Boże zaproszenie, ponieważ te drogi, choć radykalne są źródłem wielkiego szczęścia. Na zakończenie Eucharystii członkowie Grona Przyjaciół Seminarium naszej parafii wyrazili wdzięczność i życzliwość pod adresem przybyłych gości a zgromadzeni na Mszy Świętej kapłani odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie.
Pragniemy podziękować wszystkim przybyłym Księżom i siostrom zakonnym, Liturgicznej Służbie Ołtarza, zespołowi Soli Deo oraz wszystkim modlącym się z nami parafianom.

Foto: Magdalena Łosiewicz