Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Łopusznie

PROGRAM ŚMD – ETAP DIECEZJALNY PARAFIA PW PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W ŁOPUSZNIE

Światowe Dni Młodzieży w parafii Łopuszno. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian.                                                                                                                                 

DZIEŃ I                                                         Poniedziałek                                                 18 lipca
                                                                  Dzień przyjazdu          

10:00              – wyjazd chętnych wolontariuszy z Łopuszna
13:30              – przylot Pielgrzymów z Kenii do Warszawy
18:00*            – przyjazd do Łopuszna, kolacja na "Starej plebanii"
19:30*            – Msza Święta w kościele parafialnym w Łopusznie, przywitanie gości w parafii
20:30*            – wyjazd do rodzin
 

DZIEŃ II                                                          Wtorek                                                       19 lipca
                                                               Dzień zapoznania

8:30                – poranna modlitwa w kościele parafialnym w Łopusznie
9:15                – kawa – herbata na "Starej plebanii"
10:00              – konferencja
11:00              – spacer po Łopusznie, zwiedzanie gminy
14:00              – obiad w szkole podstawowej
15:00              – Koronka
15:30              – spotkanie ewangelizacyjne
18:00              – Msza Święta w kościele parafialnym w Łopusznie
19:00              – ognisko w gospodarstwie agroturystycznym w Antonielowie
22:30*            – powrót do domów


DZIEŃ III                                                           Środa                                                     20 lipca
                                                              Dzień Bożej miłości

8:30                – poranna modlitwa w kościele parafialnym w Łopusznie
9:15                – kawa – herbata na "Starej plebanii"
10:00              – konferencja
11:00              – wyjazd na Święty Krzyż
12:30              – zwiedzanie Sanktuarium i klasztoru
14:00              – Msza Święta w kościele na Świętym Krzyżu
15:00              – obiad
16:00              – powrót do Łopuszna
18:00              – pogodny wieczór, kolacja na "Starej plebanii"
21:00*            – powrót do domów
 

DZIEŃ IV                                                         Czwartek                                                21 lipca
                                                                    Dzień pokuty

8:00                – Msza Święta w kościele parafialnym w Łopusznie
9:00                – wyjazd do Wiślicy
11:00              – wyjście z kościołów stacyjnych
12:30              – występy / obiad
16:30              – Różaniec + Modlitwa o uzdrowienie
18:30              – powrót do Łopuszna
20:30*            – powrót do domów, kolacja w rodzinach


DZIEŃ V                                                           Piątek                                                  22 lipca
                                                              Dzień Miłosierdzia

8:30                – poranna modlitwa w kościele parafialnym w Łopusznie
9:15                – kawa – herbata na "Starej plebanii"
10:00              – konferencja
11:00              – wyjazd na Górę Perzową
14:00              – obiad w szkole podstawowej
15:00              – uczynek Miłosierdzia (wspólne przygotowanie Wieczoru Uwielbienia)
18:00              – Msza Święta w kościele parafialnym w Łopusznie
19:00              – kolacja w szkole podstawowej
19:30              – Wieczór Uwielbienia na rynku w Łopusznie
22:00*            – powrót do domów
 

DZIEŃ VI                                                          Sobota                                                23 lipca
                                                               Dzień Emmanuela

8:30                – poranna modlitwa w kościele parafialnym w Łopusznie / konferencja
9:30                – wyjazd do Kielc
10:00              – zwiedzanie Kielc z przewodnikiem
13:30              – zebranie na placu Najświętszej Marii Panny + obiad
15:30              – Msza Święta na stadionie Korony w Kielcach
17:00              – Uwielbienie
18:30*            – wyjazd do Łopuszna
19:30*            – powrót do domów, kolacja w rodzinach
 

DZIEŃ VII                                                         Niedziela                                          24 lipca
                                                                  Dzień Wspólnoty

9:30                – zbiórka przed Mszą Świętą
10:00              – Msza Święta w kościele parafialnym w Łopusznie
11:30              – kawa – herbata na "Starej plebanii"
12:30              – powrót do domów + obiad w rodzinach
17:30              – wyjazd do Kielc
19:30              – Koncert na Kadzielni "Gospodarze Gościom"
22:00*            – powrót do Łopuszna
23:00*            – powrót do domów
 

DZIEŃ VIII                                                   Poniedziałek                                         25 lipca
                                                                 Dzień pożegnań

Pakowanie i Pożegnanie w Rodzinach
14:00*            –  Msza Święta w kościele parafialnym w Łopusznie
15:00*            – obiad w ośrodku sportowo-wypoczynkowym
18:00*            – wyjazd do Kielc
20:00*            – pociąg do Krakowa

*godzina może ulec zmianie (będziemy informować zainteresowane osoby na bieżąco)

 

plakat7